Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
288

III RC 355/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2018-10-19

Data publikacji: 2020-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zaspokojenie potrzeb rodziny
Sygn. akt III RC 355/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 maja 2018 roku skierowanym przeciwko Ł. P. , A. P. wniosła o zasądzenie na jej rzecz alimentów w kwocie po 1.073,50 zł. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że w maju 2018 roku z uwagi na konflikt z pozwanym, zmusiła go do wyprowadzki z domu i obecnie zamieszkuje wyłącznie z córką. Pozostaje bezrobotna, w związku z czym nie posiada środków na utrzymanie domu. Miesięczne koszty związane z utrzymaniem mieszkania wynoszą 1.073,50 i zasadnym jest, aby
Czytaj więcej»

III RC 592/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2020-01-28

Data publikacji: 2021-02-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 592/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: Sędzia Jolanta Dendek Protokolant: stażysta Adrianna Kostrzewska po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2020 roku w Chorzowie sprawy z powództwa D. S. przeciwko M. S. o ustanowienie rozdzielności majątkowej 1 ustanawia z dniem 10 lipca 2019 roku rozdzielność majątkową pomiędzy powódką D. S. a pozwanym M. S. , w miejsce doty
Czytaj więcej»

III RC 740/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2019-06-26

Data publikacji: 2021-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 740/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Dendek Protokolant: stażysta Adrianna Kostrzewska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2019 roku w Chorzowie sprawy z powództwa P. B. (1) przeciwko N. B. i P. B. (2) o uchylenie obowiązku alimentacyjnego 1 uchyla z dniem 13 sierpnia 2015 roku obowiązek alimentacyjny powoda P. B. (1) względem pozwanej N. B. , ust
Czytaj więcej»

III RC 678/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2018-03-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z powództwa jednego z nich - męża
Sygn. akt III RC 678/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Pyrchała Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Wieszała po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 roku w Chorzowie przy udziale sprawy z powództwa W. D. przeciwko E. D. o ustanowienie rozdzielności majątkowej oddala powództwo. SSR Katarzyna Pyrchała
Czytaj więcej»

V P 56/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2021-07-27

Data publikacji: 2022-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V P 56/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ C. , dnia 27 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Grażyna Matuszowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Urszula Majewska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2021 roku w Chorzowie sprawy z powództwa W. K. przeciwko PODESTY. (...) Sp. z o.o. w K. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwoty: a 7.217,11 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych
Czytaj więcej»

V P 31/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2021-01-15

Data publikacji: 2021-03-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V P 31/19 UZASADNIENIE Powódka I. M. w pozwie wniesionym w dniu 17 kwietnia 2019r. skierowanym przeciwko pozwanemu Zakładom (...) S.A w C. , który z dniem 26.05.2020r. zmienił nazwę na Grupa (...) S.A. w C. domagała się ustalenia istnienia stosunku pracy z pracodawcą nawiązanego na podstawie umowy o pracę z dnia 6 listopada 2014r. na czas nieokreślony, ewentualnie na wypadek uznania, że doszło do rozwiązania umowy o pracę przez pozwanego wniosła o przywrócenie do pracy na dotychczasowy
Czytaj więcej»

V P 100/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2015-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V P 100/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ C. , dnia 20 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Sznajder - Peroń Ławnicy: D. B. E. W. Protokolant: stażysta Katarzyna Macoch po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015 roku w Chorzowie sprawy z powództwa D. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w D. Oddziałowi w Ś. o przywrócenie do pracy przywraca powoda D. W. do pracy u pozwanej (...) Spółki Akcyj
Czytaj więcej»

V P 60/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2020-10-06

Data publikacji: 2022-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V P 60/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ C. , dnia 06 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Grażyna Matuszowicz Ławnicy: B. B. , M. T. Protokolant: st. sekr. sądowy Urszula Majewska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 roku w Chorzowie sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) Sp. z o.o. w C. o przywrócenie do pracy 1 przywraca powódkę A. B. do pracy u pozwanej (...) Sp. z o.o. w C. na po
Czytaj więcej»

V P 136/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2019-03-04

Data publikacji: 2021-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V P 136/18 UZASADNIENIE Powódka J. W. domagała się od pozwanego C. (...) Spółki Akcyjnej w G. zapłaty kwoty 18.265,52 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dat i kwot wskazanych szczegółowo w pozwie do dnia zapłaty, a nadto zasądzenia na jej rzecz kosztów postępowania. Wskazała, że świadczyła pracę na rzecz pozwanej na podstawie zawartej w dniu 1 października 2006 r. umowy o pracę. Prócz umowy o pracę strony wiązała również umowa o zakazie konkurencji. W dniu 30 kwietnia 2017
Czytaj więcej»

V P 171/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2018-02-02

Data publikacji: 2021-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V P 171/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Matuszowicz Ławnicy: I. K. A. M. Protokolant: stażysta Katarzyna Lysko po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2018 roku w Chorzowie na rozprawie I sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w C. przeciwko A. W. o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 1 zasądza od
Czytaj więcej»