Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
160

I C 235/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 235/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Antoniuk Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Kalika po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Chorzowie sprawy z powództwa E. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 utrzymuje w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 5 maja 2016 r. wydany w sprawie o sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I C 236/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dla roszczeń o zadośćuczynienie wywodzonych ze zdarzenia zaistniałego przed wejściem w życie art. 446 par. 4 kc w dniu 03 sierpnia 2008 roku podstawę stanowią przepisy art. 448 w zw. z art. 23 i art. 24 kc.
Sygn. akt: I C 236/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Skorek Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Komenda po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 r. w Chorzowie na rozprawie sprawy z powództwa H. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda H. W. kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z odset
Czytaj więcej»

I C 236/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dla roszczeń o zadośćuczynienie wywodzony ze zdarzenia zaistniałego przed wejściem w życie art. 446 par. 4 kc w dniu 03 sierpnia 2008 podstawę stanowią przepisy art. 448 w zw. z art. 23 i art. 24 kc
Sygn. akt: I C 236/16 UZASADNIENIE Powód H. W. wniósł pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zasądzenie kwoty 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 lutego 2016 roku oraz kosztami procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7.200,00 zł wraz z opłatą skarbową w kwocie 17,00 zł, bądź ewentualnie – według przedłożonego w toku postępowania spisu kosztów (k. 3-5). Uzasadniając swe żądanie powód wskazał, że w dniu
Czytaj więcej»

II K 17/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 17/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Przeszło Protokolant: Aleksandra Malcharczyk po rozpoznaniu 03-10-2017 r. sprawy A. (poprzednio A. ) S. ( S. ), syna A. i S. , ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w okresie od daty bliżej nieustalonej ale co najmniej od marca 2016 r. do 11 sierpnia 2016 r. w C. umyślnie znęcał się nad zwierzęciem to jest kucem w ten spos
Czytaj więcej»

II K 17/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 17/17 UZASADNIENIE W 2016 roku oskarżony A. S. (1) był właścicielem kuca imieniem (...) maści kasztanowej w wieku około 13-15 lat (nr czipu: (...) ). Oskarżony nabył to zwierzę w drugiej połowie 2015 roku i od początku przetrzymywał je w blaszanym kontenerze mieszczącym się na terenie ogródka na posesji w C. przy Placu (...) , gdzie oskarżony zamieszkiwał. Wspomniany kontener był ciasny i zagracony, a jedyny dostęp do światła dziennego gwarantował przebywającemu w nim kucowi niewi
Czytaj więcej»

II K 17/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2020-03-03

Data publikacji: 2020-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 17/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Seweryn Protokolant: Dominika Kubica przy udziale prokuratora Józefa Kępy po rozpoznaniu w dniu 03 marca 2020 roku na rozprawie w sprawie G. H. ( H. ), syna A. i I. , urodzonego w dniu (...) w C. , oskarżonego o to, że: 1 w dniu 12 października 2019 roku w C. na ul. (...) prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki O.
Czytaj więcej»

II K 17/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2020-03-03

Data publikacji: 2020-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 17/20 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formul
Czytaj więcej»

II K 43/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2018-03-20

Data publikacji: 2018-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 43/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w brzmieniu po sprostowaniu Dnia 20 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Przeszło Protokolant: Agnieszka Czaplak po rozpoznaniu w dniu 20-03-2018 r. sprawy: A. A. ( A. ), syna A. i E. , ur. (...) w J. oskarżonego o to, że: w dniu 30 listopada 2017 r. w C. na ul. 75 (...) prowadził pojazd na drodze publicznej m-ki O. (...) o nr rej. (...) pomimo wydanej decyzji nr (...) .5430.9.8
Czytaj więcej»

II K 70/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2019-03-13

Data publikacji: 2019-11-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 70/19 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny. Ł. S. był prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 7 sierpnia 2017 roku, sygn. akt VI K 267/17 za przestępstwo z art. 178a § 1 kk , tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, popełniony w dniu 3 maja 2017 roku. Wyrokiem tym orzeczono wobec Ł. S. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 3 (trzech) lat. Wyrok stał się
Czytaj więcej»

II K 100/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2019-03-21

Data publikacji: 2019-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 100/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Przeszło Protokolant: Kinga Adamska po rozpoznaniu w dniu 21-03-2019 r. sprawy T. C. ( C. ), syna K. i K. , ur. (...) w C. , oskarżonego o to, że: w dniu 26.09.2018 roku w C. na ul. (...) prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki O. (...) nr rej. (...) będąc stanie nietrzeźwości z wynikiem 0,47 mg/l alkoholu w wydychanym pow
Czytaj więcej»