Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
97

I C 236/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dla roszczeń o zadośćuczynienie wywodzonych ze zdarzenia zaistniałego przed wejściem w życie art. 446 par. 4 kc w dniu 03 sierpnia 2008 roku podstawę stanowią przepisy art. 448 w zw. z art. 23 i art. 24 kc.
Sygn. akt: I C 236/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Skorek Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Komenda po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 r. w Chorzowie na rozprawie sprawy z powództwa H. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda H. W. kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z odset
Czytaj więcej»

I C 235/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 235/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Antoniuk Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Kalika po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Chorzowie sprawy z powództwa E. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 utrzymuje w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 5 maja 2016 r. wydany w sprawie o sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I C 236/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dla roszczeń o zadośćuczynienie wywodzony ze zdarzenia zaistniałego przed wejściem w życie art. 446 par. 4 kc w dniu 03 sierpnia 2008 podstawę stanowią przepisy art. 448 w zw. z art. 23 i art. 24 kc
Sygn. akt: I C 236/16 UZASADNIENIE Powód H. W. wniósł pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zasądzenie kwoty 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 lutego 2016 roku oraz kosztami procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7.200,00 zł wraz z opłatą skarbową w kwocie 17,00 zł, bądź ewentualnie – według przedłożonego w toku postępowania spisu kosztów (k. 3-5). Uzasadniając swe żądanie powód wskazał, że w dniu
Czytaj więcej»

II K 17/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 17/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Przeszło Protokolant: Aleksandra Malcharczyk po rozpoznaniu 03-10-2017 r. sprawy A. (poprzednio A. ) S. ( S. ), syna A. i S. , ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w okresie od daty bliżej nieustalonej ale co najmniej od marca 2016 r. do 11 sierpnia 2016 r. w C. umyślnie znęcał się nad zwierzęciem to jest kucem w ten spos
Czytaj więcej»

II K 350/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2018-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 350/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 28 marca 2017 roku W dniu 18 października 2014 roku około godz. 16.30 oskarżony M. D. dostał się na zaplecze Klubokawiarni (...) usytuowanej w C. przy ul. (...) wchodząc tam przez niezamknięte tylne drzwi wejściowe prowadzące na zaplecze tego lokalu, gdzie znajdowała się m.in. kuchnia, pomieszczenie magazynowe i biuro menadżera. Korzystając z faktu, że nikogo tam wówczas nie było, oskarżony przez kilka chwil swobodnie przechadzał się pomiędzy pomi
Czytaj więcej»

II K 489/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 489/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 07 lutego 2017 roku W dniu 09 lutego 2016 roku oskarżona B. K. udała się do sklepu (...) mieszczącego się w C. przy ulicy (...) . Po wejściu do sklepu oskarżona przeszła niezauważona przez obsługę na zaplecze sklepu. Na drzwiach na zaplecze sklepu widniała tabliczka informująca, że wstęp do tej części sklepu jest dopuszczalny wyłącznie dla personelu tego sklepu. Po wejściu na zaplecze oskarżona przeszła korytarzem i schodami dostała się do pomiesz
Czytaj więcej»

II K 476/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2018-02-07

Data publikacji: 2018-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 476/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie, Wydział II Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Przeszło Protokolant: Agnieszka Czaplak przy udziale Prokuratora Agaty Bronowskiej - Garncarz po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. sprawy: A. K. (1) ( K. ) , syna B. i J. , ur. (...) w C. , oskarżonego o to, że o to, że: I w dniu 12.04.2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) , działając w celu osiągnięcia korzyści ma
Czytaj więcej»

II K 489/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 489/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w brzemieniu po sprostowaniu Dnia 07 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Seweryn Protokolant: Aleksandra Malcherczyk przy udziale Prokuratora Wioletty Wajnoch-Kaczyca po rozpoznaniu w dniu 06 lutego 2017 roku na rozprawie sprawy B. K. ( K. ), córki S. i N. , urodzonej w dniu (...) w L. oskarżonej o to, że: w dniu 09.02.2016 w C. przy ul. (...) przy użyciu oryginalnego
Czytaj więcej»

II K 706/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-09-12

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powoływanie się przez oskarżonego i jego obrońcę na rozbieżności w orzecznictwie w kontekście technicznego charakteru przepisów ugh w niniejszej sprawie nie może stanowić podstawy do ustalenia, że oskarżony działał w warunkach błędu w rozumieniu kodeksowym. Przywołany przez obrońcę pogląd Sądu orzekającego, który postanowieniem w innej (...)
Sygn. akt II K 706/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Seweryn Protokolant: Dominika Kubica bez udziału prokuratora po rozpoznaniu w dniu 13 lipca i 05 września 2017 roku, na rozprawie, sprawy: Ł. B. ( B. ), syna Z. i B. , urodzonego w dniu (...) w P. , oskarżonego o to, że: w dniu 09.02.2016 r. w lokalu o nazwie M. zlokalizowanym w miejscowości C. przy ulicy (...) , urządzał
Czytaj więcej»

II K 706/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-09-12

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 706/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 12 września 2017 roku Oskarżony Ł. B. od sierpnia 2013 roku do dnia 25 października 2016 roku był prezesem zarządu (...) Sp. z o.o. w K. . Już w dniu 04 września 2013 roku spółka ta (pozostając jeszcze w fazie organizacji) zawarła ze spółką jawną (...) umowę najmu powierzchni użytkowej (3 m 2 z lewej strony od drzwi wejściowych) w lokalu usługowym (MBurger) usytuowanym w C. przy ul. (...) celem prowadzenia tam przez spółkę reprezentowaną przez osk
Czytaj więcej»