Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
253

II K 350/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2018-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 350/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 28 marca 2017 roku W dniu 18 października 2014 roku około godz. 16.30 oskarżony M. D. dostał się na zaplecze Klubokawiarni (...) usytuowanej w C. przy ul. (...) wchodząc tam przez niezamknięte tylne drzwi wejściowe prowadzące na zaplecze tego lokalu, gdzie znajdowała się m.in. kuchnia, pomieszczenie magazynowe i biuro menadżera. Korzystając z faktu, że nikogo tam wówczas nie było, oskarżony przez kilka chwil swobodnie przechadzał się pomiędzy pomi
Czytaj więcej»

II K 368/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2019-02-28

Data publikacji: 2019-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

1)Sygn. akt IIK 368\18 2) 4)WYROK ŁĄCZNY d.a.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie II Wydział Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Bednarz Protokolant: Joanna Opala przy udziale Prokuratora Karoliny Grzeszczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2019r., 28 lutego 2019r. sprawy P. Ł. ( Ł. ), syna W. i D. z domu L. , urodzonego (...) w Ż. , skazanego prawomocnymi wyrokami: I. Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 29 kwietnia 1997 rok
Czytaj więcej»

II K 374/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2018-10-23

Data publikacji: 2018-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 374/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodnicząca: SSR Joanna Bednarz Protokolant: Joanna Opala przy udziale Prokuratora Sebastiana Kramorza na rozprawie w dniu 2.10.2018r. i 23.10.2018r. w sprawie przeciwko: A. M. , synowi K. i B. , urodzonemu dnia (...) w Ś. oskarżonego o to, że: w dniu 27 maja 2018 roku w Ś. na ulicy (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z zawartością 0,9
Czytaj więcej»

II K 393/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2019-05-22

Data publikacji: 2019-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 393/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2019roku Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodnicząca: SSR Antonina Dera Protokolant: Katarzyna Dyląg w obecności asesora Prokuratury Rejonowej w Chorzowie Bartosza Kilian po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2019 roku na rozprawie sprawy z oskarżenia publicznego przeciwko: G. F. ( F. ), synowi J. i J. , urodzonemu dnia (...) w B. Oskarżonemu o to, że W dniu 19 listopada 2018 roku w C. przy ul (...)
Czytaj więcej»

II K 410/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2019-09-23

Data publikacji: 2019-11-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 410/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział II Karny, w składzie: Przewodniczący: sędzia Antonina Dera Protokolant: Aleksandra Malcherczyk bez udziału prokuratora po rozpoznaniu w dniach: 24 lipca 2019 roku i 13 września 2019 roku na rozprawie sprawy: D. P. ( P. ), syna Z. i G. , urodzonego (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 20 grudnia 2018 r. w C. przy ul. 16 lipca wspólnie i w porozumieniu z ustalonym nieletni
Czytaj więcej»

II K 410/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2020-09-09

Data publikacji: 2020-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 410/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2020roku Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodnicząca: sędzia Antonina Dera Protokolant: Katarzyna Dyląg w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chorzowie Mariusza Jeziorowskiego po rozpoznaniu w dniu 9 września 2020 r na rozprawie sprawy R. K. , syna A. i Z. , urodzonego dnia (...) w B. Oskarżonego o to, że W dniu 06 czerwca 2020 roku w Ś. na chodniku przy ul (...) , po uprzednim
Czytaj więcej»

II K 410/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2020-09-16

Data publikacji: 2020-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 410/20 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formu
Czytaj więcej»

II K 489/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 489/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 07 lutego 2017 roku W dniu 09 lutego 2016 roku oskarżona B. K. udała się do sklepu (...) mieszczącego się w C. przy ulicy (...) . Po wejściu do sklepu oskarżona przeszła niezauważona przez obsługę na zaplecze sklepu. Na drzwiach na zaplecze sklepu widniała tabliczka informująca, że wstęp do tej części sklepu jest dopuszczalny wyłącznie dla personelu tego sklepu. Po wejściu na zaplecze oskarżona przeszła korytarzem i schodami dostała się do pomiesz
Czytaj więcej»

II K 476/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2018-02-07

Data publikacji: 2018-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 476/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie, Wydział II Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Przeszło Protokolant: Agnieszka Czaplak przy udziale Prokuratora Agaty Bronowskiej - Garncarz po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. sprawy: A. K. (1) ( K. ) , syna B. i J. , ur. (...) w C. , oskarżonego o to, że o to, że: I w dniu 12.04.2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) , działając w celu osiągnięcia korzyści ma
Czytaj więcej»

II K 489/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 489/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w brzemieniu po sprostowaniu Dnia 07 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Seweryn Protokolant: Aleksandra Malcherczyk przy udziale Prokuratora Wioletty Wajnoch-Kaczyca po rozpoznaniu w dniu 06 lutego 2017 roku na rozprawie sprawy B. K. ( K. ), córki S. i N. , urodzonej w dniu (...) w L. oskarżonej o to, że: w dniu 09.02.2016 w C. przy ul. (...) przy użyciu oryginalnego
Czytaj więcej»