Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
274

I C 235/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 235/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Antoniuk Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Kalika po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Chorzowie sprawy z powództwa E. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 utrzymuje w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 5 maja 2016 r. wydany w sprawie o sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I C 236/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dla roszczeń o zadośćuczynienie wywodzonych ze zdarzenia zaistniałego przed wejściem w życie art. 446 par. 4 kc w dniu 03 sierpnia 2008 roku podstawę stanowią przepisy art. 448 w zw. z art. 23 i art. 24 kc.
Sygn. akt: I C 236/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Skorek Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Komenda po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 r. w Chorzowie na rozprawie sprawy z powództwa H. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda H. W. kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z odset
Czytaj więcej»

I C 236/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dla roszczeń o zadośćuczynienie wywodzony ze zdarzenia zaistniałego przed wejściem w życie art. 446 par. 4 kc w dniu 03 sierpnia 2008 podstawę stanowią przepisy art. 448 w zw. z art. 23 i art. 24 kc
Sygn. akt: I C 236/16 UZASADNIENIE Powód H. W. wniósł pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zasądzenie kwoty 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 lutego 2016 roku oraz kosztami procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7.200,00 zł wraz z opłatą skarbową w kwocie 17,00 zł, bądź ewentualnie – według przedłożonego w toku postępowania spisu kosztów (k. 3-5). Uzasadniając swe żądanie powód wskazał, że w dniu
Czytaj więcej»

I C 405/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2020-03-10

Data publikacji: 2021-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 405/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Aleksandra Kliś-Śmiejka Protokolant: starszy protokolant Katarzyna Salomon po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2020 r. w C. sprawy z powództwa D. L. przeciwko C. Spółdzielni Mieszkaniowej w C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej C. Spółdzielni Mieszkaniowej w C. na rzecz powódki D. L. kwotę 8.000zł (osiem tysięcy zło
Czytaj więcej»

II K 4/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2020-07-31

Data publikacji: 2021-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UWŁ Sygnatura akt II K 4/20 Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza 1.USTALENIE FAKTÓW 0.1.Wyroki wydane wobec skazanego Lp. Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny Data wyroku albo wyroku łącznego Sygnatura akt sprawy 1.1.1. Sąd Rejonowy w Chorzowie 20 września 1999 roku II K 593/99 1.1.2. Sąd Rejonowy w Chorzowie 02 czerwca 2000 roku II K 1165/98 1.1.3. Są
Czytaj więcej»

II K 336/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2018-03-14

Data publikacji: 2018-10-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 336/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Przeszło Protokolant: Agnieszka Czaplak przy udziale Prokuratora Józefa Kępy po rozpoznaniu w dniu 01-03-2018 roku, sprawy: P. Z. ( Z. ), syna J. i A. , urodzonego (...) w M. , oskarżonego o to, że: I W dniu 12 czerwca 2015 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z M. B. i T. G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wpro
Czytaj więcej»

II K 336/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2018-03-22

Data publikacji: 2018-10-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 336/17 UZASADNIENIE Oskarżeni M. Z. (1) (poprzednio B. ) i P. Z. pracowali dorywczo przy sprzątaniu biura w firmie Biuro (...) sp. z o.o. z/s w K. . Pewnego dnia w maju 2015 roku podczas sprzątania biura oskarżeni weszli w posiadanie pieczątek tej firmy. Oskarżeni P. Z. i M. Z. (1) (poprzednio B. ) zaproponowali swojemu znajomemu oskarżonemu T. G. aby ten wziął pożyczkę w firmie (...) . W tym celu oskarżona M. Z. (1) wypisała na dane oskarżonego T. G. umowę o pracę oraz zaświadcze
Czytaj więcej»

II K 343/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2020-12-01

Data publikacji: 2021-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 343/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Seweryn Protokolant: Dominika Kubica bez udziału prokuratora po rozpoznaniu w dniu 22 września i 01 grudnia 2020 roku na rozprawie w sprawie A. K. ( K. ), syna W. i U. , urodzonego w dniu (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 11 listopada 2019 r. w C. na ul. (...) będąc zatrzymanym na podstawie wydanego przez Sąd Rejon
Czytaj więcej»

II K 350/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2018-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 350/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział II Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Seweryn Protokolant: Aleksandra Malcherczyk przy udziale prokuratora: Katarzyny Kozioł-Olechnowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 07 lipca, 29 września, 20 października, 13 grudnia 2016 roku i 21 marca 2017 roku sprawy M. D. ( D. ), syna R. i J. , urodzonego w dniu (...) w K. oskarżonego o to, że: 1 w dniu 19 listopada 201
Czytaj więcej»

II K 350/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2018-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 350/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 28 marca 2017 roku W dniu 18 października 2014 roku około godz. 16.30 oskarżony M. D. dostał się na zaplecze Klubokawiarni (...) usytuowanej w C. przy ul. (...) wchodząc tam przez niezamknięte tylne drzwi wejściowe prowadzące na zaplecze tego lokalu, gdzie znajdowała się m.in. kuchnia, pomieszczenie magazynowe i biuro menadżera. Korzystając z faktu, że nikogo tam wówczas nie było, oskarżony przez kilka chwil swobodnie przechadzał się pomiędzy pomi
Czytaj więcej»