Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
112

I C 235/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 235/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Antoniuk Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Kalika po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Chorzowie sprawy z powództwa E. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 utrzymuje w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 5 maja 2016 r. wydany w sprawie o sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I C 236/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dla roszczeń o zadośćuczynienie wywodzonych ze zdarzenia zaistniałego przed wejściem w życie art. 446 par. 4 kc w dniu 03 sierpnia 2008 roku podstawę stanowią przepisy art. 448 w zw. z art. 23 i art. 24 kc.
Sygn. akt: I C 236/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Skorek Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Komenda po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 r. w Chorzowie na rozprawie sprawy z powództwa H. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda H. W. kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z odset
Czytaj więcej»

I C 236/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dla roszczeń o zadośćuczynienie wywodzony ze zdarzenia zaistniałego przed wejściem w życie art. 446 par. 4 kc w dniu 03 sierpnia 2008 podstawę stanowią przepisy art. 448 w zw. z art. 23 i art. 24 kc
Sygn. akt: I C 236/16 UZASADNIENIE Powód H. W. wniósł pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zasądzenie kwoty 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 lutego 2016 roku oraz kosztami procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7.200,00 zł wraz z opłatą skarbową w kwocie 17,00 zł, bądź ewentualnie – według przedłożonego w toku postępowania spisu kosztów (k. 3-5). Uzasadniając swe żądanie powód wskazał, że w dniu
Czytaj więcej»

II K 17/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 17/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Przeszło Protokolant: Aleksandra Malcharczyk po rozpoznaniu 03-10-2017 r. sprawy A. (poprzednio A. ) S. ( S. ), syna A. i S. , ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w okresie od daty bliżej nieustalonej ale co najmniej od marca 2016 r. do 11 sierpnia 2016 r. w C. umyślnie znęcał się nad zwierzęciem to jest kucem w ten spos
Czytaj więcej»

II K 17/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 17/17 UZASADNIENIE W 2016 roku oskarżony A. S. (1) był właścicielem kuca imieniem (...) maści kasztanowej w wieku około 13-15 lat (nr czipu: (...) ). Oskarżony nabył to zwierzę w drugiej połowie 2015 roku i od początku przetrzymywał je w blaszanym kontenerze mieszczącym się na terenie ogródka na posesji w C. przy Placu (...) , gdzie oskarżony zamieszkiwał. Wspomniany kontener był ciasny i zagracony, a jedyny dostęp do światła dziennego gwarantował przebywającemu w nim kucowi niewi
Czytaj więcej»

II K 43/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2018-03-20

Data publikacji: 2018-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 43/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w brzmieniu po sprostowaniu Dnia 20 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Przeszło Protokolant: Agnieszka Czaplak po rozpoznaniu w dniu 20-03-2018 r. sprawy: A. A. ( A. ), syna A. i E. , ur. (...) w J. oskarżonego o to, że: w dniu 30 listopada 2017 r. w C. na ul. 75 (...) prowadził pojazd na drodze publicznej m-ki O. (...) o nr rej. (...) pomimo wydanej decyzji nr (...) .5430.9.8
Czytaj więcej»

II K 336/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2018-03-14

Data publikacji: 2018-10-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 336/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Przeszło Protokolant: Agnieszka Czaplak przy udziale Prokuratora Józefa Kępy po rozpoznaniu w dniu 01-03-2018 roku, sprawy: P. Z. ( Z. ), syna J. i A. , urodzonego (...) w M. , oskarżonego o to, że: I W dniu 12 czerwca 2015 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z M. B. i T. G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wpro
Czytaj więcej»

II K 336/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 0208-03-14

Data publikacji: 2018-10-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 336/17 UZASADNIENIE Oskarżeni M. Z. (1) (poprzednio B. ) i P. Z. pracowali dorywczo przy sprzątaniu biura w firmie Biuro (...) sp. z o.o. z/s w K. . Pewnego dnia w maju 2015 roku podczas sprzątania biura oskarżeni weszli w posiadanie pieczątek tej firmy. Oskarżeni P. Z. i M. Z. (1) (poprzednio B. ) zaproponowali swojemu znajomemu oskarżonemu T. G. aby ten wziął pożyczkę w firmie (...) . W tym celu oskarżona M. Z. (1) wypisała na dane oskarżonego T. G. umowę o pracę oraz zaświadcze
Czytaj więcej»

II K 350/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2018-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 350/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział II Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Seweryn Protokolant: Aleksandra Malcherczyk przy udziale prokuratora: Katarzyny Kozioł-Olechnowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 07 lipca, 29 września, 20 października, 13 grudnia 2016 roku i 21 marca 2017 roku sprawy M. D. ( D. ), syna R. i J. , urodzonego w dniu (...) w K. oskarżonego o to, że: 1 w dniu 19 listopada 201
Czytaj więcej»

II K 368/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2019-02-28

Data publikacji: 2019-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

1)Sygn. akt IIK 368\18 2) 4)WYROK ŁĄCZNY d.a.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie II Wydział Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Bednarz Protokolant: Joanna Opala przy udziale Prokuratora Karoliny Grzeszczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2019r., 28 lutego 2019r. sprawy P. Ł. ( Ł. ), syna W. i D. z domu L. , urodzonego (...) w Ż. , skazanego prawomocnymi wyrokami: I. Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 29 kwietnia 1997 rok
Czytaj więcej»